الرئیسیة من نحن منتجات اتصل بنا
کوردی عربی English
برنجی یاسه‌مینی تایله‌ندی


منتجاتنا

ارز الریان

رویال امیرە

ارز فیلدا

LUCKY WHITE

ارز الودیان

ارز شێنێ

ارز تامو

ارز تارا

أرز أحمدي

ارز سمیرە

برنجی ئه‌میره‌

برنجی نور

برنجی گوڵه‌

برنجی كه‌ڵه‌شێر

برنجه‌ دوومه‌ڕ

برنجی یاسه‌مینی تایله‌ندی

برنجی كه‌ناری

CLP Type B

برنجی به‌سمه‌تی
الرئیسیة من نحن منتجات اتصل بنا

Ahmady Rice copyright 2012 All Rights Reserved
created by Avesta Group information technology & Consultancy